Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov v prípadne nepriaznivého počasia a poveternostných podmienok. O prípadnej zmene budete vždy včas informovaný.