Najbližšie akcie

Rekreačný jachting

Rekreačný jachting

Zoznámte sa s jachtingom v rámci našich individuálnych lekcií - po úspešnom absolvovaní tohoto modulu budete vedieť bezpečne ovládať malú športovú plachetnicu.

Športový jachting

Športový jachting

Pravidelné tréningy a odborný širokospektrálny mentoring zahŕňajúci techniku plavby, kondičnú prípravu, výživové poradenstvo, technické zabezpečenie a coaching na domácich aj medzinárodných pretekoch.

Rekreačný jachting pre deti - skupinová výuka Landing Page

Rekreačný jachting pre deti

"Jachtárske krúžky" - výuka prebieha v menších skupinách, pri ktorých sa deti nielen naučia základom ovládania plachetníc a bezpečnej plavby, zažijú ale aj veľa zábavy a nájdu nových kamarátov.

O nás

V našom tíme pôsobí viacero bývalých aj aktívnych športovcov so skúsenosťami s vrcholovým jachtingom, trénerov s medzinárodnou kvalifikáciou v najlepších jachtárskych školách ako RYA, WS apod. Postupujeme podľa metodík a postupov vytvorených špeciálne pre každú oblasť či už rekreačného, alebo športového jachtingu. Taktiež sa neustále vzdelávame v najnovších poznatkoch a a vývoji na poli športovej vedy.

V spolupráci s